Tuesday, 23 October 2012

Rancangan Pengajaran Harian


Mata pelajaran: Sains

 Kelas: Tahun 3A

Tarikh: 19 September 2012 (Rabu)

Masa: 8.15 pagi – 8.45 pagi (30 minit)

Bilangan murid: 18 orang

Bidang pelajaran: Magnet menarik sesentengah objek

Objektif pembelajaran: magnet menarik benda yang dibuat daripada logam
                                      seperti besi, aloi dan nikel
.

Hasil pembelajaran: Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:
A         Menguasai isi kandungan
            a) magnet menarik benda yang dibuat daripada logam
                seperti besi, aloi dan nikel
b) mengelas objek mengikut kumpulan yang boleh
   ditarik oleh magnet daripada tidak boleh ditarik oleh magnet.

B         Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir
      a. mereka bentuk dan menjalankan eksperimen dalam kumpulan untuk
   menentukan kesan magnet apabila diletak berhampiran objek yang diperbuat
   daripada bahan  yang berlainan..

C         Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
      a. melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan eksperimen berdasarkan
      prosedur yang dipersetujui dalam kumpulan
      b. menghargai masa dengan menjalankan eksperimen dengan pantas dan sentiasa
      menumpu kepada menjalankan tugasan tersebut

Konsep/prinsip/hukum/teori:
Magnet akan
a . menarik benda yang dibuat daripada logam seperti besi, aloi dan nikel.

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
 magnet , duit siling, cawan plastik ,paku tampal,pemadam,klip kertas, sudu plastik, sudu besi, pensel, kain, kad manila, spam, pen, bateri, penyedut minuman, gelang getah, sarung tangan getah, kad plastik dan MYCD (Teacher’s couseware)Langkah berjaga-jaga:
Elakkan kecederaan apabila menggunakan paku tampal.
Pengetahuan sedia ada:
Murid. pernah belajar mengenai cara pengendalian magnet.

Fasa

Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(3 min)
magnet menarik benda yang dibuat daripada logam

Buat kaitan dengan
pengetahuan sedia ada pelajar dengan menyoal. Cungkil idea murid dengan meletak magnet berhampiran dengan sudu besi dan sudu plastik

Murid memberi
respon dan menjawab soalan.
Strategi/
Teknik:
demonstrasi

Menstruktur/
Menstruktur
semula
(20 min)
Magnet menarik benda yang dibuat daripada logam seperti besi, aloi dan nikel.
Mengutarakan satu
persoalan utama:
Kenapa magnet sudu plastik tidak dapat ditarik oleh magnet?
Tanya hipotesis, reka bentuk eksperimen dan
pembolehubah terlibat.


Maklum balas
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid
yang tidak, dikumpul dalam satu kumpulan dan diberi penerangan kumpulan kecil


Murid membuat
hipotesis, beri
cadangan reka
bentuk eksperimen,
menyatakan
pembolehubah.
Murid menjalankan
eksperimen bagi
menjawab
persoalan yang dikemukakan.

Aktviti pemulihan:
Mendengar penerangan guru
dalam kumpulan kecil
Strategi/
Teknik:
Aktiviti inkuiri
dalam kumpulan
Sikap saintifik dan
nilai murni:
Penglibatan aktif
Menghargai masa
Aplikasi Idea
(5 min)
Penggunaan benda yang boleh ditarik
oleh magnet dalam kehidupan harian.
Tunjukkan gambar peralatan yang ada menggunakan magnet. MyCD (aktiviti interaktif)

Pelajar mengenalpasti kehadiran magnet dalam peralatan yang ditunjukkan.

Strategi:
Perbincangan
Kumpulan, member pandangan.
Sumber
pengajaran: MyCD (Teacher’s courseware)
Refleksi/
Penutup
(2 min)
Magnet menarik benda yang dibuat daripada logam seperti besi, aloi dan nikel.
Taksir kefahaman pelajar dengan meminta mengulangi keputusan hasil eksperimen.
Soalan menyelesai masalah dalam buku latihan.
Pelajar membuat
kesimpulan
pelajaran dengan
menyatakan idea
utama serta
mengaitkannya
dengan idea asal.
Lembaran kerja mukasurat 26
Strategi:
Penyoalan
keseluruhan kelas


4 comments: