Tuesday, 23 October 2012

Rancangan Pengajaran Harian


Sains Tahun 3

MATAPELAJARAN SAINS 


  • MERUPAKAN MATAPELAJARAN TERAS YANG PENTING
     UNTUK MENGLENGKAPKANMURID SEKOLAH RENDAH DENGAN ILMU PENGETAHUAN, KEMAHIRAN PROSES SAINS DAN JUGA KEMAHIRAN MANIPULATIF MURID . 
  • SUBJEK INI PENTING UNTUK MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG KREATIF, INOVATIF DAN BERFIKIRAN SECARA KRITIS.
  • SAINS  DAPAT MENARIK MINAT MURID DENGAN MENGAPLIKASIKAN  AKTIVITI SEPERTI EKSPERIMEN, INKUIRI PENEMUAN, PENGLIBATAN DERIA MISALNYA MENYENTUH, MENGHIDU, MERASA, MENDENGAR DAN MELIHAT.