LATIHAN


              SOALAN-SOALAN BERKAITAB MAGNET

             Arahan : Jawab semua soalan , pilh jawapan yang paling tepat dan hitamkan
             pada ruangan yang disediakan.


      1 Apakah nama magnet yang ditunjukkan di bawah ?

      
  
                                A.    magnet silinder                        C. magnet bulatan                                                                                                                       
                                B.     magnet batang                         D. magnet cincin                                                                                                                               
       2. Gambar di atas menunjukkan sajenis magnet yang biasa digunakan. Apakah nama magnet tersebut?

                           A magnet silinder                                C. magnet cincin

                           B magnet kasut kuda                          D. magnet batang


                   3. Apakah kegunana magnet di atas?

                  A sebagai pemberat                             C. sebagai bateri

                  B menarik jarum                                  D. membuat besi
         4.  Magnet yang berada dalam gambar di atas boleh digunakan untuk

                 A. member kelajuan kepada basikal                   C. menyala lampu basikal

                 B. menjadi basikal lebih cantik                            D.supaya tayar basikal tahan lama


         5.  Apakah yang akan berlaku jika kedua-dua magnet di letak berhampiran ?

           A. menolak sesama sendiri                         C. menolak dan menarik sesama sendiri

           B. menarik sesame sendiri                          D.tidak ada perubahan                6.  Huruf  N dalam magnet di atas merujuk kepada

                              A. garisan magnet                               C. kutub utara
                              B. garisan masa                                   D.kutub selatan

                7.  magnet akan hilang kuasanya jika

                          A. diletak atas meja                       C. dijatuhkan dari atas meja

                          B. disimpan dalam peti sejuk         D.digunakan banyak kali


8.  Ali telah membakar magnet dengan api, apakah yang akan terjadi ke atas magnet itu?

                A. menjadi lebih menarik                     C. lebih kuat lagi daya tarikan
                B. tidak dapat menarik paku lagi          D.boleh tahan lama
               9.  Antara benda berikut, manakah menggunakan konsep magnet seperti gambar di atas?

                                      A.kompas                                   C. komputer riba

                                      B. mesin kira                                D.mesin taip elektronik


              10  Pintu peti sejuk boleh menarik magnet kerana ia

                                    A. licin                                           C. disalur dengan plastik

                                    B. dicat                                          D.diperbuat daripada besi
                                                     

2 comments: